מד חום לחלב Motta

מד חום לבדיקת טמפרטורה של החלב בזמן הקצפה.