קפה חד זני קלוי

עץ הקפה הוא עץ "מפונק" למדי. על מנת לשגשג ולהניב פירות באיכות גבוהה דרושים לו תנאי גידול ספציפיים. האזור הגאוגרפי - הגידול המתאים לגידול קפה הוא בין חוג הגדי לחוג הסרטן סביב קו המשווה. אזורים הרריים גבוהים ומשקעים רבים המגיעים באופן קבוע ייטיבו עם עצי הקפה. על האדמה להיות עשירה במינרלים ומנוקזת היטב.